test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

FILTRERING OCH SEPARERING

BOPP tillverkar ett omfattande och varierat utbud av medelgrova, fina och ultrafina filterdukar. De tillverkas i toppmoderna vävstolar i rena och luftkonditionerade lokaler till högsta kvalitets- och reproducerbarhetsnivåer. Ett ökande antal sintrade vävda dukar finns nu tillgängliga för att möta utmaningarna från allt mer krävande användningsområden. De består av två eller flera lager av duk, laminerade med hjälp av värme och tryck. Beroende på kraven kan både metalldukar och sintrade produkter omvandlas till komponenter med exakta mått eller halvfabrikat, där de enskilda produkterna är noggrant bearbetade för hand och serieproduktion sker antingen delvis eller helautomatiserat i specialmaskiner som är designade för ändamålet.
 • filtration_01
   
 • filtration_02
   
 • filtration_03
   
 • filtration_04
   
 • filtration_05
   
 • filtration_06
   

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper för filtreringsbranschen
 

 • Råmaterialen överensstämmer med de strängaste internationella standarderna
 • Tillverkade med toppmoderna tillverkningsprocesser
 • Exakt masköppningsfördelning
 • Likformig yta för bättre processer och rengöring
 • Högt nötningsmotstånd, inga partiklar som lossnar
 • Utvecklade med många års erfarenhet av filtrering
 • Utmärkta filtreringsresultat tack vare professionell tillverkning

DE VIKTIGASTE EGENSKAPERNA FÖR FILTRERINGSPROCESSERNAS KRAV ÄR

 • Materialparametrar
 • Belastning vid användning: mekanisk, termisk, kemisk
 • Kompressionsförhållanden
 • Flödeshastigheter
 • Massa, mått, utformning
 • Installationsplacering
 • Tillbehör
 • Renlighetskrav
 • Ergonomi vid användning
 • Standardkrav

DE VIKTIGASTE ÖVERVÄGANDENA FÖR ATT UPPFYLLA KRÄVANDE FILTRERINGSKRAV ÄR

 • Rätt val av de lämpligaste materialen
 • Val mellan filterduk eller en sintrad produkt
 • Tråddiameter, särskilt för filterdukar
 • Maskvidd, mesh-tal
 • Filterfinhet
 • Typ av duk, geometri eller laminattyp
 • Sträckgräns
 • Bearbetbarhet

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*