test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

Omdukning

Omdukning

Bopp Bild
I vår produktionsanläggning i Laholm arbetar vi med omspänning vilket innebär att vi förser sikt- och filterramar med ny metallduk eller syntetduk. Ramarna blästras och avfettas före limning för att garantera en god vidhäftning. Omspända siktdukar kan även levereras med certifikat innehållande specifikationer och toleranser. Även andra filter som behöver en ny metallduk kan vi hjälpa Er med, vänligen kontakta oss för mer information. Vi har erfaren och kompetent personal som gärna löser Era filterbehov. Vi konfektionerar metallduk och syntetduk till bland annat cylindrar, rondeller, koner eller enligt våra kunders ritningar. Tillsammans hittar vi en lösning som passar i just Er applikation.
Related Links

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail

Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*