test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR SIKTDUKAR

BOPP SI ståldukar rekommenderas och används över hela världen av ledande tillverkare av siktmaskiner, i utrustningar för både våt och torr siktning, vid vibrations- och virvelströmssiktning, vid tillverkning av:
 • Kemiska produkter
 • Livsmedel och kryddor
 • Sten- och jordhantering (mineraler, diamantsiktning, malm, aluminiumoxid)
 • Läkemedelsprodukter
 • Trä och spånskivor (separering av flis och fyllnadsmedel)
 • Papper (sikta bort flisor, färgbeläggningsprocesser)
 • Metallpulver (precisionssiktning av metalliska pulver)
 • Gummi
 • Foder (avdammning av pellets, bortsiktning av smulor, melassbaserade foder)
 • Gödningsmedel (fosfater, kaliumkarbonat, kali, urea, kompost)
 • Socker och salt (siktning)
 • Återvinning
 • siebung_anwendungen_01
   
 • siebung_anwendungen_02
   
 • siebung_anwendungen_03
   
 • siebung_anwendungen_04
   
 • siebung_anwendungen_05
   
 • siebung_anwendungen_06
   
 • siebung_anwendungen_07
   
 • siebung_anwendungen_08
   
 • siebung_anwendungen_09
   

BOPP TESTSIKTAR

Partikelstorleksfördelningen påverkar de fasta ämnenas kvalitet och egenskaper. En konsekvent kornstorleksfördelning garanterar jämn produktkvalitet. Tillförlitlig kontroll av kornstorleksfördelningen är därför av stor vikt.
 

 • BOPP testsiktdukar ger exakta och reproducerbara resultat
 • Vårt sortiment av testsiktdukar uppfyller kraven i ISO 3310-1
 • Om så erfordras levererar vi testsiktdukar komplett med inspektionsdokumentation och certifiering av maskvidden

DET PERFEKTA VERKTYGET: BOPP MESH COUNTER

Mesh counter, utvecklad av BOPP, underlättar identifiering av 20 till 635 mesh. Viktiga fördelar:
 • Extremt exakt kontroll tack vare 50 gångers förstoring med bra djup på skärpan, mått och skala integrerad i sökaren
 • Enkel och praktisk att hantera
 • Robust konstruktion
Obs: Mesh counter avgör endast meshtalet över en viss sträcka. Det är också viktigt att notera hur regelbunden väven är.
 

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: FABRIKATION OCH DUKSPÄNNING AV SIKTAR

Professionell hantering av värdefulla siktdukar är lika viktig som själva metallduken. Många av våra kunder litar på vår mångåriga erfarenhet när det gäller reservdelar. Vi erbjuder en omfattande service, till exempel:

 • Spänning på nya ramar i alla storlekar upp till 2 600 mm
 • Omspänning av ramar som levereras till vår anläggning, borttagning och kassering av gammal duk, rengöring och inspektion av ramar
 • Sammanfogade, svetsade eller pressmonterade format, liksom egna processer enligt kundernas specifikationer
 • Optimalt spända dukar, ingen vridning
 • Högt värde, exakta och rena processer, från enstaka fall till masstillverkning
 • Logistiktjänster såsom lagring och leverans av utbytesdelar
Vi erbjuder gärna support och råd om sätt att förbättra siktningsprocessen och optimera kvalitet och ekonomi.

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*