test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

METALLDUKSTEKNIK A-Ö

VARP OCH INSLAG

Metalldukens längsgående riktning kallas varp och den tvärgående riktningen inslag. Vi använder endast rostfri ståltråd som klarar de mest krävande utmaningarna när det gäller diametertolerans, sträckgräns och trådens ytkvalitet.

fachwissen_gewebedefinitionen_01.jpg

MASKVIDD OCH TRÅDDIAMETER

Bopp Bild
Square weave-metallduk definieras av maskvidd och tråddiameter. Maskvidden (w) är avståndet mellan två varp- eller inslagstrådar. Tråddiametern (d) är trådens diameter före vävning. Diametern kan ändras något under vävningen.

MESH-TAL

Bopp Bild Bopp Bild
Mesh-talet är antalet maskor per (engelsk) tum och beräknas enligt följande:


ÖPPEN AREA

Bopp Bild
Termen "öppen area" anger andelen (i procent) av metalldukens hela yta som utgörs av öppningar.

fachwissen_gewebedefinitionen_08.gif

DUKTJOCKLEK

Bopp Bild
Duktjockleken beräknas av tråddiametern och typen av väv. Tjockleken mäts när duken inte är spänd med en givare med mättrycket 1,8 N mot ett fast underlag. Beroende på typ av metallduk är toleranserna för dukar som inte är kalandrerade mellan +/- 2 och +/- 5 mikron. Inom rullen är toleranserna avsevärt lägre.

GEOMETRISK PORSTORLEK

Bopp Bild
Den geometriska porstorleken är ett beräknat värde som är baserat på karakteristiska parametrar såsom vävens struktur, tråddiameter och delningen. Den geometriska porstorleken beskriver diametern på den största sfär som just kan passera genom duken. Beräkningsekvationerna har utvecklats och validerats experimentellt av IMVT institutet vid universitetet i Stuttgart som en del av AVIF projekten A224 och A251 . För vissa dukspecifikationer, där dessa ekvationer inte är giltiga, var porstorleken bestämd genom ett test med torra glaspärlor.

TYPER AV VÄVNING

PLAIN WEAVE

Bopp Bild
Detta är den vanligaste typen av vävning. Varannan tråd vävs in och varp- och inslagstrådarna löper över och under varandra och låser varandra i läge. Väven garanterar exceptionellt exakta maskvidder. I denna typ av duk används trådar som är tunnare än de masköppningar som bildas.

Twilled weave

Bopp Bild
Denna duktyp väljs om det krävs en grövre trådtjocklek i förhållande till maskvidden för att klara vävningsprocessen. Här vävs minst två trådar in med förskjutning runt en enstaka tråd. Vävens stabilitet är beroende på rätt kombination av maskvidd och trådtjocklek, och den har ett lätt diagonalt mönster. Med modern vävteknik kan utmärkt stabilitet uppnås.

TEORETISKT FÄRGFLÖDE Vth

Bopp Bild
Det teoretiska färgflödet anger de öppna maskornas volym beräknat i förhållande till substratets yta. Om färgvolymen är otillräcklig bör en metallduk med högre Vth användas.


DUKENS SPÄNNING

De idealiska spänningsvärdena är beroende av användningsområdet. De värden som anges i våra specifikationer är rekommendationer. Se data i denna länk.

VIKTBERÄKNING

Square weave-metallduk i plain eller twilled weave

fachwissen_gewebedefinitionen_14-(1).gif

FILTERDUKAR (DUTCH WEAVES)

fachwissen_gewebedefinitionen_15.gif

SPECIFIKA VIKTER (ALTERNATIV = STANDARD)

För andra material än järn och stål beräknas metalldukens vikt i kg/m2 med hjälp av följande multipliceringsfaktorer, eller enligt den specifika vikten (densiteten).

fachwissen_gewebedefinitionen_16.gif

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail

Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*