test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

Screentrycksteknologi

VÄLJA RÄTT SCREENTRYCKRAM

Bopp Bild

Metallramar måste alltid användas med BOPP SD vävda rostfria metalldukar.

 • Metalldukar av rostfritt stål spänns alltid med högre värden än syntetiska dukar.
 • Screentrycksramen måste kunna ta upp dessa högre krafter och hålla dessa nivåer i många tryckningscykler.
 • Vi rekommenderar användning av gjutna eller ihåliga aluminiumprofiler.

RAMSTORLEK – EN AVGÖRANDE FAKTOR FÖR HÅLLBARHETEN

Bopp Bild
 • Ramar som är för små leder till för stor påkänning på metallduken
 • Utmattning leder till sänkt tryckkvalitet
 • Kortare livslängd betyder högre kostnader

KORREKT SPÄNNING FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN

Bopp Bild
 • För att kunna optimera fördelarna med dagens moderna metalldukar krävs en lika produktiv spänningsmaskin.
 • Vid spänning har följande regler visat sig vara användbara:
  1. Spänn metallduken till önskade värden stegvis. Spänn växelvis mellan varp- och inslagsriktningarna, alltid med början från varpen.
  2. Övervaka spänningsvärdena under spänningen med en tillförlitlig spänningsmätare.
  3. Låt den vara i 15-30 minuter, testa igen och spänn om så erfordras.

RIKTA IN METALLDUKEN

Ur mekanisk synpunkt rekommenderas spänning i 45° vinkel av stabilitetsskäl. Av typografiska skäl är denna vinkel inte alltid idealisk. Vi rekommenderar:
 • Där det är möjligt ska metallduken spännas diagonalt (22° till 45°).
 • Om diagonal spänning inte är möjlig, rikta in metalldukens inslagsriktning mot rakeln.

TILLVERKA SCHABLONEN

Bopp Bild
Rekommenderad spänning för BOPP SD dukar av rostfritt stål är beroende av kraven på tryckkvalitet. Vissa BOPP SD och BOPP SD PLUS metalldukar kan spännas långt över 35 N/cm. Vid dessa tillfällen måste alltid screentrycksramarnas stabilitet kontrolleras. I allmänhet är för dessa specifikationer ett spänningsvärde på 30-35 N/cm tillräckligt för ett acceptabelt slutresultat.
 • Tack vare deras högre sträckgräns kan metalldukar av rostfritt stål spännas mer.
 • Högre spänning möjliggör ett mindre avstånd mellan screenram och tryckmaterial.
 • Ju mindre avstånd mellan screenram och tryckmaterial, desto bättre tryckprecision.
Med omsorgsfull avfettning är ytan på rostfria ståldukar ett utomordentligt underlag för många olika filmer och emulsioner, ingen ruggning behövs.
 
SD rostfria ståldukar ger minimal reflektion och därmed bästa möjliga exponeringsegenskaper.

TRYCKNING (AVSTÅND MELLAN SCREENRAM OCH TRYCKMATERIAL SAMT RAKELTRYCK)

Bopp Bild Bopp Bild
Vilket avstånd som krävs beror på många olika faktorer, till exempel metalldukens spänning, färgens viskositet, rakelns hastighet och även själva den tryckta bilden. Därför kan vi inte ge några allmänna rekommendationer beträffande avstånd och rakeltryck. Följande är dock värt att notera:
 • Börja alltid med minsta möjliga avstånd mellan screenram och tryckmaterial.
 • Om färgen inte släpper rent från schablonen, öka avståndet i små steg.
 • Arbeta alltid med minsta möjliga rakeltryck.

TRYCKNING MED AVSTÅND MELLAN SCREENRAM OCH TRYCKMATERIAL

Bopp Bild
Vid tryckning med avstånd mellan screenram och tryckmaterial deformeras metallduken vilket påverkar tryckprecisionen negativt. Ju mindre avstånd, desto mindre deformation och därigenom bättre tryckprecision.
 • Vid högre spänning på duken, lägre färgviskositet och långsammare rakelhastighet är ett mindre avstånd bättre.
 • Fördubbling av avståndet resulterar i en fyrdubbling av bildens förvrängning.

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail

Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*