test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

BOPP SINTRADE METALLDUKAR

Förutom kundspecifikationer på beställning finns ett sortiment av sintrade standardprodukter enligt följande:
 • filtration_sinterprodukte_01
   
 • filtration_sinterprodukte_02
   
 • filtration_sinterprodukte_03
   
 • filtration_sinterprodukte_04
   
 • filtration_sinterprodukte_05
   
 • filtration_sinterprodukte_06
   

POREMET

Bopp Bild
Detta plattliknande filtermedium består av fem olika lager av metallduk som sammanfogats för att uppnå den optimala kombinationen av stabilitet, flödeshastighet och backspolningsegenskaper. POREMET är idealisk för användning vid finfiltrering under högt tryck och krävande driftsförhållanden. POREMET kan kombineras med många olika stöddukar för att uppnå avsevärd belastningskapacitet.
 
Rekommenderad användning: filtrering av högviskösa vätskor, Nutsche-filter, centrifuger, fluidiserade bäddar, siloluftning, tillämpningar inom bioteknik.

ABSOLTA

Bopp Bild
Till skillnad mot POREMET är ABSOLTA N ett högporöst filtermedium avsett för höga flöden med medelhög belastning. ABSOLTA karaktäriseras av optimala rengörings- och backspolningsmöjligheter. ABSOLTA D är ett exempel med fem lager i minskad tjocklek på 1,7 till 1,8 mm. För mer extrema belastningar kan ABSOLTA förbättras med ytterligare stöddukar.

Rekommenderad användning: Tack vare de optimala flödeshastigheterna och backspolningsmöjligheterna används ABSOLTA främst för filtrering av vätskor och gaser.

TOPMESH 2

Bopp Bild
TOPMESH 2 utvecklades för att kompensera för den minskade styvheten hos de finare vävda dukar som används vid filtrering. Kombinationen av en filterduk och ett stödlager med square weave-duk ger stabilisering vid medelhög tryckbelastning och optimala backspolningsegenskaper. TOPMESH 2 är särskilt lämpad för CIP-filter (Cleaning in Place) som används inom läkemedelsbranschen. Extra stödelement kan krävas för tillämpningar med höga tryck och större diameter.

Rekommenderad användning: Filtrering av vätskor/fasta ämnen, ytfiltrering för avlägsnande av damm, silplattor, avluftningsfilter, backspolningsfilter (även automatiserade), rengöringskorgar för små komponenter.

TOPMESH 3

Bopp Bild
Jämfört med TOPMESH 2 har detta laminat ett extra lager som limmats mellan filterduken och square weave-stödduken. Med praktiskt taget konstant och minimalt flödesmotstånd och utmärkta backspolningsmöjligheter kan högre tryckbelastningar hanteras. TOPMESH 3 är idealiskt för användning i CIP-filter (Cleaning in Place).
 
Rekommenderad användning: Samma som TOPMESH 2, men även stabila avluftningsfilter, Nutsche-filterplattor, spraytorkar, torkanläggningar, korgar för rengöringsutrustning och filtertrummor för kylning av smörjningsutrustning.

POREFLO

Bopp Bild
POREFLO är ett laminat med två eller tre förskjutna lager av kypertvävd duk. Tack vare den extra yttjockleken omvandlas laminatet till ett luftgenomsläppligt metallmembran med hög stabilitet och minimal porositet. POREFLO lämpar sig särskilt för användningsområden som kräver höga nivåer av flödesmotstånd.

Rekommenderad användning: Fluidiseringskomponenter, fluidiserade bäddar, luftningskomponenter, pneumatiska transportörer.
 


PRODUKTJÄMFÖRELSE: URVALSHJÄLPFörutom vårt befintliga produktsortiment utvecklar och tillverkar vi sintrade dukar efter särskilda kundspecifikationer. Vi tillverkar också symetriska uppbyggnader som förblir böjliga trots deras tjocklek och stabilitet, och laminat med extremt många lager (mer än 1 000), som används i värmeväxlare, till exempel i Stirling-motorer.


Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail


Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*