test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

Målbild

Vi täcker våra kunders behov optimalt.

Vi vidareutvecklar våra produkter och förfaranden kontinuerligt med hjälp av de senaste teknologiska möjligheterna. Vid sidan av produkterna och förfarandena handlar det om innovativa lösningar.
 

Vi lever upp till det förtroende vi fått.

Vi säkerställer en sund utveckling av vårt företag, genom att vi bibehåller dess prestationsförmåga och målmedvetet exploaterar nya marknader.
 

Vi tar ansvar för våra medarbetare. 

Vi erbjuder säkra arbetsplatser, en tillförlitlig arbetsmiljö och ett angenämt arbetsklimat. Vi stödjer de medarbetare som vill utvecklas i sitt arbete.


VI STÖDJER ARBETSSÄKERHETEN

Vi är fast beslutna att se till att säkerhetsreglerna följs på arbetsplatserna. Vårt mål är bevara liv och hälsa hos alla berörda parter.
 

Vi bryr oss om våra leverantörer.

Vi vårdar ett partnerskapligt förhållande till våra leverantörer och säkrar därmed konstans och kvalitet på de levererade artiklarna och varorna. 
 

Vi bidrar aktivt till miljöskydd.

En försiktig hantering av naturliga resurser är självklar för oss. Vi koncentrerar oss både på en miljövänlig ledning av företaget och miljövänliga produktionsförfaranden.
 

Vi respekterar våra konkurrenter.

Vi har ett just förhållande till våra konkurrenter och betraktar det som en utmaning att övertyga med bättre prestationer.

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*