test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

Poreflo

POREFLO är ett laminat som består av två eller tre lager kyprad duk. Det resulterar i en förtjockning av ytan och ändrar laminatet till ett ytterst stabilt, luftgenomsläppligt metalliskt membran med reducerad porositet. POREFLO är särskilt lämpligt för applikationer där höga nivåer av strömningsmotstånd behövs.
 
Användningsrekommendationer
Fluidiserings element, ventilationselement, pneumatiska transportrännor.

Sökare

Leta här efter produktinformation som är listad efter applikationsområde eller hitta lämpliga produkter baserade på speciella egenskaper.


Applikationer (Engelska)

Egenskaper (Engelska)

Produkter för fluidisering
Dukstruktur
Duk