test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

Topmesh 2

TOPMESH 2 utvecklades för att kompensera för den reducerade styvheten i finfilterdukar. Genom att kombinera en filterduk med en stödduk i square weave uppnås en stabilitet för modesta tryck kombinerat med goda backspolningsmöjligheter. Ett minimalt antal lager ger minskat tryckfall kombinerat med effektiv backspolning. TOPMESH 2 är därför idealiskt för CIP (Cleaning In Place) filter inom den farmaceutiska industrin. För applikationer där högt tryck och större diametrar används behövs ytterligare stödmaterial.

Användningsrekommendationer
Filter för separation av olika fasta och flytande material, ytfiltrering för stoftavskiljning, siktplattor, ventilationsfilter, hydraulikfilter, backspolningsfilter (även automatiserade), tvättkorgar för små komponenter.

Absolut filterfinhet: 10-530 mikron.

Sökare

Leta här efter produktinformation som är listad efter applikationsområde eller hitta lämpliga produkter baserade på speciella egenskaper.


Applikationer (Engelska)

Egenskaper (Engelska)

Filtercylindrar
Dukstruktur
Duk